Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.
  Oferta  
  Inne usługi  
 

Usługi księgowe

Wykonujemy kompleksową obsługę księgową dla firm mających wszelką formę prawną: działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne, spółki z o.o., spółki akcyjne , spółki komandytowe, stowarzyszenia i fundacje. Prowadzimy równieĹź spółki będące w  upadłości układowej lub likwidacyjnej.

 

Księgi Handlowe, oferujemy miedzy innymi:

 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Przygotowanie planu kont
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług ( VAT-7, VAT-7K)
 • Sporządzanie roczny i śródrocznych sprawozdań finansowych
 • Nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dokumentów Ĺşródłowych
 • Doradztwo księgowe w zakresie bieżącej działalności firmy
 • Informowanie o zmianach przepisów mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Reprezentowanie Firmy i załatwiania wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS
   

Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt Ewidencjonowany , Karta Podatkowa oferujemy miedzy innymi:

 • Wskazywanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o istniejące regulacje prawne
 • Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • Reprezentowanie Klienta oraz pomoc merytoryczna w trakcie kontroli
 • Roczne rozliczenie działalności

Kadry i Płace:

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo–płacową oraz wyręczymy Państwa we wszystkich obowiązkach związanych  z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.  Oferujemy między innymi:

 • Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • Załatwianie formalności związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracownika
 • Sporządzanie rozliczeń miesięcznych dla ZUS
 • Przygotowywanie i rozliczanie list płac, zwolnień lekarskich i zasiłków
 • Rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
 • Sporządzanie informacji rocznych  PIT-11, PIT- 8AR, PIT- 4R,PIT-8C
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Kontrola waĹźności okresowych badań lekarskich
 • Monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników
 • Wystawianie dokumentów kadrowych  na Ĺźyczenie pracodawcy i pracownika
   

Istnieje moĹźliwość zlecania nam usług tylko w konkretnym zakresie, np. sporządzanie deklaracji miesięcznych dla ZUS, czy teĹź obsługa listy płac bez prowadzenia akt pracowników

 

Usługi dodatkowe, oferujemy między innymi:

 

 • Przygotowywanie umów spółek cywilnych i kapitałowych
 • Przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych do KRS
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do urzędów skarbowych  i ZUS
 • Sporządzanie  rozliczeń rocznych podatku dochodowego  PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39
 • Rozliczanie dochodów uzyskanych za granicą
    
 
   
 
O firmie  |  Oferta  |  Cennik  |  Kontakt  |  Strefa Klienta

 

strony www, serwisy internetowe